Agenda

- 8 maart 2018 TV uitzending politieke partij Democratisch Laarbeek, Omroep Kontakt, 19:00 - 20:00 uur.
- 12 maart 2018 Herhaling TV uitzending politieke partij Democratisch Laarbeek, Omroep Kontakt, 10:00 - 11:00 uur.
- 12 maart 2018 Vooroverleg, voorafgaand aan de raadsvergadering van 15 maart 2018.
- 13 maart 2018 Verkiezingsdebat, 20:00 uur, gemeentehuis Laarbeek.
- 15 maart 2018 Raadsvergadering, 19:30 uur, gemeentehuis Laarbeek.
- 19 maart 2018 Herhaling TV uitzending politieke partij Democratisch Laarbeek, Omroep Kontakt, 17:00 - 18:00 uur.
- 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen.
- 27 maart 2018 Bijeenkomst gemeenteraad i.v.m. afscheid raadsleden n.a.v. verkiezingsuitslag.
- 29 maart 2018 Bijeenkomst gemeenteraad i.v.m. beëdiging raadsleden n.a.v. verkiezingsuitslag.
- 18 april 2018 Vooroverleg, voorafgaand aan de raadsvergadering van 19 april 2018, 19:30 uur, Deense Hoek 20 Lieshout.
- 19 april 2018 Raadsvergadering, 19:30 uur, gemeentehuis Laarbeek.