Welkom op de website van Democratisch Laarbeek (Lijst 6)

Hartelijk welkom op de website van Democratisch Laarbeek (Lijst 6)!

In het voorjaar van 2017 hebben een aantal enthousiaste inwoners van Laarbeek onder leiding van raadslid Frans Biemans besloten om een nieuwe politieke partij op te richten: Democratisch Laarbeek.

Democratisch Laarbeek is niet alleen een logisch vervolg op de fractie Frans Biemans, maar beoogt ook een nieuwe brede democratische politieke partij voor de gemeente Laarbeek te zijn. Democratisch Laarbeek vormt hét politieke alternatief voor Laarbeek.

De afgelopen maanden is het gelukt om tien enthousiaste Laarbekenaren te vinden die zich kandidaat willen stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen onder vermelding van Lijst 6, met Frans Biemans als hun lijsttrekker. Deze Laarbekenaren komen uit het gehele maatschappelijke veld. Waarbij geconstateerd kan worden dat voor deze kandidaten geldt dat: vrijwillige inzet voor de samenleving als vanzelfsprekend is. Maar liefst vier van de tien kandidaten van lijst 6, zijn reeds onderscheidden voor hun vrijwilligerswerk met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek of een Koninklijke Onderscheiding. Mensen die allemaal bereid zijn er de schouders onder te zetten en om zodoende samen als partij Democratisch Laarbeek hét politieke alternatief te vormen voor de bestaande Laarbeekse politiek.

Laatste nieuws

In de Media

Onlangs is Democratisch Laarbeek meerdere keren in de media geweest.

Op 22 februari heeft Frans Biemans een artikel in het kader van de rubriek Zeepkist in DeMooiLaarbeekKrant geschreven. 

Dit artikel met als titel "Waarom zou u op Lijst 6 (Democratisch Laarbeek) gaan stemmen?", vindt u hier. Bron: DeMooiLaarbeekKrant.

Artikel_Zeepkist_MooiLaarbeekKrant

Op 15 februari heeft DeMooiLaarbeekKrant een artikel gepubliceerd waarin Democratisch Laarbeek zich presenteert.

Dit artikel met de titel: "Veel mensen zien graag dat ik in de raad blijf" (Zesde partij meldt zich; Democratisch Laarbeek stelt zich voor), geschreven door Mariëlle de Beer, vindt u hier. Bron: DeMooiLaarbeekKrant.

Artikel MooiLaarbeekKrant

Partijprogramma

Het partijprogramma 2018-2022 van Democratisch Laarbeek is per 18 februari 2018 op deze website geplaatst. Het partijprogramma 2018-2022 bestaat uit een samenvatting (speerpunten) en een uitgebreide beschrijving van onze standpunten. Het partijprogramma vindt u hier en onder het kopje Standpunten

Democratisch Laarbeek online

Sinds 15 februari 2018 is de website van Democratisch Laarbeek online. Het adres van onze website is www.democratischlaarbeek.nl.

Indien u wenst, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan o.a. ook per e-mail via info@democratischlaarbeek.nl

Lijst 6

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 doet Democratisch Laarbeek mee met een zogenaamde "blanco lijst": te weten lijst 6. Lijst 6 bestaat uit 10 kandidaten. Wie dit zijn, is officieel op  9 februari 2018 bekend gemaakt. Zie hiervoor de kieslijst: Kandidaten lijst 6 onder het kopje Onze mensen.

Logo Democratisch Laarbeek bekend

Logo Democratisch Laarbeek

Op 1 februari 2018 heeft Democratisch Laarbeek haar logo bekend gemaakt.

De achtergrond van het logo bestaat uit het silhouet van de gemeentegrenzen van Laarbeek. Op de voorgrond staan de letters DL van Democratisch Laarbeek. De kleuren rood, blauw en groen verwijzen naar de kleuren van de Laarbeekse vlag.